jauzi esponentziala

familia+eskola= ni(x)

idatzi edo/eta marraztu familian egitea gustatzen zaizuna+eskolan ikasi eta egiten duzuna. biak batzerakoan zer egiteko gai zaren marraztu edo/eta idatzi.
Ondo pasa!

fitxa honen zergatia ezagutu nahi?

egilea: nini_bat

Sustatzailea Baikara, Gipuzkoako Ikasleen Gurasoen Federazioa

Bai, erabilera baldintzak onartzen ditut
Kolorekolore Jauziesponentziala